het coachtraject


Een coachtraject bij Appels & Peren kindercoaching ziet er globaal als volgt uit.

 

Kennismakingsgesprek

We beginnen altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch, maar een afspraak maken is ook mogelijk. Tijdens dit gesprek kunnen we elkaar wat meer vertellen en zullen we ontdekken of er die bepaalde ‘klik’ is. Dit vind ik belangrijk, omdat ik jullie dan zo goed mogelijk kan begeleiden.

 

Intake

Als het kennismakingsgesprek prettig is verlopen en we besluiten met elkaar verder te gaan, volgt een intake gesprek. In dit gesprek bespreken we uitgebreider wat de aanleiding is voor coaching. Ook wil ik wat meer weten over de ontwikkeling van uw kind tot dan toe, zodat ik daar op in kan spelen. Tijdens de intake bespreken we wat de hulpvraag is en wat het doel is van de coaching. Ook maken we een plan voor de begeleiding.

 

Coachsessies met uw kind

Na het intakegesprek gaat het coachtraject met uw kind van start. Hierbij is meestal geen ouder aanwezig. Als dit gezien de hulpvraag wel wenselijk is, maken we hier afspraken over.

 

In de eerste sessie staat kennismaking centraal. Ik zorg voor een prettige, warme sfeer en door elkaar te leren kennen, zal er bij het kind een gevoel van veiligheid ontstaan. Tijdens deze eerste sessie zal ik ook aan uw kind vragen wat hem of haar bezig houdt, wat er dwars zit, wat moeilijk is of waar het tegenaan loopt. Meestal komt dit overeen met de hulpvraag die is benoemd in het intakegesprek. Het kan ook voorkomen dat het kind andere dingen noemt. Dan sluit ik allereerst hierop aan en bespreek het met ouders.

 

Al tijdens de eerste sessie, maar ook in de sessies die volgen, werk ik met uw kind op een oplossingsgerichte manier. Dit kan zijn met allerlei werkvormen, technieken en methodes (zie ook aanbod). Ik kijk daarbij naar het kind, wat hij of zij prettig vindt en nodig heeft.

 

Na afloop van iedere sessie vertellen we samen aan ouders wat we gedaan hebben en waar aan gewerkt hebben. Soms geef ik oefeningen voor thuis mee. Het kan fijn zijn om thuis oefeningen te herhalen of met vaardigheden te oefenen. De ondersteuning van ouders is voor het kind belangrijk, het geeft een gevoel van betrokkenheid. 

 

Als u tussendoor vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op.

 

Afronding van het coachtraject

Na 6 tot 8 sessies plannen we een oudergesprek in. We bespreken in dat gesprek hoe het met uw kind gaat. Meestal is de hulpvraag voldoende aangepakt en staat het kind (samen met u) voldoende in zijn of haar kracht. Dit oudergesprek dient dan als afronding en er zal een evaluatie plaatsvinden. Soms is het nodig nog een (aantal) sessie(s) met uw kind in te plannen, hierover maken we dan in dit oudergesprek afspraken. Na afloop van deze extra sessie(s) plannen we opnieuw een (afrondend) oudergesprek in.